WaardArt heeft voor 2018 van het Rivierenland Fonds een financiele bijdrage ontvangen. Het Rivierenlandfonds ondersteunt maatschappelijke activiteiten rondom kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, zorg en gezondheid en natuur en milieu.

We zijn heel blij met deze bijdrage, het maakt onze begroting voor 2018 net wat minder krap. Wij danken het Rivierenlandfonds dan ook van harte.