Project Description

Darja Vos

Schilderen

Atelier:
Molenstraat 19
4061 AA Ophemert
www.darjavos.nl

Niet deelnemende kunstenaar 2017

Door te schilderen en tekenen ontsnap je aan het hier en nu. Tegelijkertijd probeer je er grip mee op het leven te krijgen,  het vorm te geven, te ordenen. Dit proces bied troost en rust.

Bovendien duurt het altijd voort en dat is hoopvol:  een beeldend kunstenaar gaat nooit met pensioen!

Darja en Hans Vernooij startten in 2010 met gezamenlijke Land-Art projecten.

Hun werk gaat over hun interesse in de drijfveren van menselijk gedrag en processen van groei en vergankelijkheid. Zij betrekken hun publiek graag in hun beleving. Thema’s gaan over zintuiglijke beleving en ervaring. Dit resulteert in installaties met een poëtische lading.

www.vos-vernooij.blogspot.nl